Herman Bergman Konstgjuteri AB
– Kvällskurser

kurser i Bronsgjutning – Cire perdue.
Vi går igenom alla moment från formtagning av original, vaxkopia, retuchering, götsättning, formpåslag, urbränning, gjutning, ciselering och patinering.

Du kan ta med ditt eget original eller göra ett på kursen. I kurspriset ingår material samt bronsskulptur.*

Kursledare: Anneli Scheutz
(även handledare i brons på Kungliga Konsthögskolan).

Plats: I våra lokaler på Sandsborgsvägen 44C i Enskede.
(Tunnelbana Skogskyrkogården.)

Antal deltagare är begränsat, så först till kvarn…

Hör av dig till oss för mer information och anmälan

Herman Bergman Konstgjuteri AB
Sandborgsvägen 44 C
122 33 Enskede
Tel. 08-6591500
E-mail: kurs@bergmanskonstgjuteri.se

*I kursen ingår en skulptur motsvarande en volym av en halv mjölkförpackning och med en maxhöjd på 20 cm och en bredd på 7 cm. Om skulpturen är större/gjutmässigt komplicerad och innebär en större gjutform, får man räkna med att göra skulpturen på två terminer.

Anmälningsvillkor

Kursstart och kallelse
Innan kursen startar får du alltid en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en inbetalningsanvisning. Kursavgiften betalas före kursstart. Enligt separat överenskommelse innan kursstart, kan avgiften delas upp i två delar.

Anmälningsvillkor
En anmälan till en kurs är bindande. Om du återtar din anmälan senast en vecka före kursstart debiteras en administrationsavgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kr och högst 500 kr. Om du återtar anmälan senare än en vecka före kursstart debiteras en avgift som kan uppgå till högst halva kursavgiften.

Återtagande av anmälan efter kursstart
Om du avbryter ditt deltagande i cirkeln/kursen när den har startat är du skyldig att erlägga full cirkel/kursavgift. Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas ej utnyttjad del av kursavgiften med avdrag för studiematerial.

Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart.
Du har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.